یا غفار...........

پاداش عمل
**********
امام باقر (ع) فرمود:
خداوند در یکی از وحی ها به موسی فرمود:
ای موسی! به قومت ابلاغ کن هیچ چیزی بندگانم را به من نزدیک نمی کند مگر گریه از ترس من و هیچکدام از عبادت ها در نزد من به اندازه ی چشم پوشی از حرام ها ارزش ندارد. در نزد من آن صفت از زهد بهتر است که بوسیله ی آن از دنیا بی نیاز شوند.

موسی عرض کرد: ای کریم ترین بخشندگان! در مقابل این اوصاف چه چیزی بر آن اشخاص می دهی؟ خداوند فرمود: آن کسانی که در اثر گریه از ترس به من تقرب پیدا می کنند در جایگاه بسیار والایی هستند که هیچ کس در آن جایگاه با آنان شریک نیست. اما عبادت کنندگان به جهت دوری کردن از حرام ها، بواسطه ی شرمی که از آنان دارم اعمال ایشان را حسابرسی نمی کنم. ولی اعمال سایر مردم را حسابرسی می کنم.

امّا برای کسانی که از دنیا چشم پوشیده اند در مقابل این عملشان بهشت را برای آنان مباح می کنم، هر کجا دلشان می خواهد بمانند.

حدیث قدسی
/ 0 نظر / 16 بازدید