دل نوشت

دل نوشت

آقای ظریف شما درست می گویید. ملت ایران «دلاورند» نه «دلواپس»، چون در آن 8 سالی که ملت ایران «دلاورانه» با عراق می جنگید و جوانان این وطن دسته دسته در برابر توپ و تانک های عراقی شهید می شدند، شما بدون «دلواپسی» در آمریکا مشغول تحصیل بودید و حتی خدمت سربازی تان را هم در خاک آمریکا گذراندید!

امروز هم اگر ملت کمی «دلواپس» شده ، به خاطر این است که آنهایی که در زمان جنگ در آمریکا و انگلیس دنبال دکتر و مهندس شدن بودند، امروز همه کاره کشور هستند و قبل از مذاکره با دشمن، به دانشگاه تهران می روند و جلوی دوربین های خبری می گویند آمریکا می تواند با یک بمب سیستم دفاعی کشورمان را از کار بیندازد ...

/ 0 نظر / 12 بازدید